Onze bedrijfscultuur

Onze cultuur kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van medewerkers en wederzijds respect. In onze cultuur maken we onze kernwaarden waar:

Resultaatgericht

Het functioneren van mensen en processen meten we bij Facilicom aan concrete criteria. Iedereen krijgt duidelijke doelstellingen en wordt geholpen om deze te bereiken. We maken prestaties zoveel mogelijk meetbaar en zichtbaar, zodat medewerkers en klanten ook zelf kunnen toetsen of de doelstellingen worden gehaald. Dit leidt enerzijds tot een effectieve bedrijfsvoering en anderzijds tot transparantie en objectiviteit bij de beoordeling van mensen.

Duurzaam

Duurzaam sluit aan bij de langetermijnvisie die Facilicom heeft, de continuïteit van de relaties die we aangaan, de jarenlange ervaring die we hebben, het toekomstgericht denken dat we aanhangen, het MVO-beleid van ons bedrijf en, last but not least, het verantwoordelijkheid nemen voor de wijze waarop we als Facilicom opereren en aanspreekbaar zijn voor hetgeen we doen.

Samenwerken

Facilicom beschouwt de divisies niet als op zichzelf staande entiteiten, maar hecht veel waarde aan het feit dat de bedrijven onderling met elkaar verbonden zijn en zich ook verbonden voelen. De bedrijven hebben een gemeenschappelijk gedachtengoed op het gebied van waarden en normen, en op de manier waarop binnen een bedrijf met elkaar wordt samengewerkt. De markten waarin zij opereren, liggen doorgaans naast elkaar zodat er ook inhoudelijk sprake is van veel mogelijkheden tot kennisoverdracht. Steeds vaker staat ook de relatie met de klant in het teken van langdurige wederzijdse samenwerking.

Innovatief

Facilicom wil voorop lopen met het introduceren van nieuwe diensten en concepten.
We stimuleren medewerkers om de marktontwikkelingen alert te volgen en stellen middelen ter beschikking om nieuwe initiatieven en ideeën verder uit te werken of op te starten. Waar nodig zal Facilicom participeren in joint ventures of andere samenwerkingsverbanden. Als Facilicom nieuwe activiteiten start, krijgen die buiten de structuren van Facilicom de ruimte om zich te ontwikkelen. Op het moment dat zij de pioniersfase door zijn, krijgen zij een definitieve plaats binnen de structuur van de organisatie. Daarnaast werken wij continu aan het vernieuwen van onze werkmethodieken.

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid betekent voor ons co-creatie, partnership en transparantie, initiatief nemen, willen vernieuwen en innovatie, betrokkenheid, flexibiliteit en maatwerk. Dat begint met naar u te luisteren: weten wat u beweegt, helpt ons om onze dienstverlening te optimaliseren. Klantgerichtheid is wat ons betreft een continu proces.

Hospitality

Facilicom onderscheidt zich al jaren met operational excellence. Met andere woorden maximaliseren we de operationele winst; door enerzijds de kosten zo laag mogelijk te krijgen en anderzijds zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Daarnaast vragen klanten tegenwoordig om gastheerschap. Daarom is Facilicom al in 2011 begonnen met het invoeren van hospitality.

Facilicom, Gom, schoonmaak, VCA, ISO, MVO, milieu, hospitality, stralen, kantoren, overheid, food, zorg, onderwijs, retail, specialistische reiniging, mobiele, industriële, brand en waterschade, vloeronderhoud, dieptereiniging, glaswad, glasreiniging, reinigingsspecialist, Havenhuis

Onze mensen

De juiste mensen op de juiste plek, dat vinden wij belangrijk. Onze mensen zijn stuk voor stuk een belangrijk onderdeel van onze organisatie en zorgen ervoor dat zowel onze klanten als onze collega’s elke dag met een lach op hun gezicht komen werken.


Werken bij Facilicom?

Werken bij Facilicom betekent werken bij een moderne, informele werkgever waar persoonlijke ontwikkeling en ambitie voorop staan. Je komt terecht in een dynamische omgeving gevuld met leuke collega’s die jou snel thuis laten voelen.

  • Informele sfeer
  • Interne mobiliteit
  • Betrouwbare en familiale werkgever
  • Internationaal karakter