Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden aan van Facilicom Group België, GOM, Trigion, Food&i, Facilicom Solutions en andere verbonden werkmaatschappijen.

VGKM (Veiligheid, Gezondheid, Kwaliteit en Milieu)

Voor alle leveranciers en onderaannemers van Facilicom en haar werkmaatschappijen gelden de volgend eisen: “Leveranciers verbinden zich ertoe uitsluitend materialen, goederen en diensten te leveren die volledig conform zijn aan alle wettelijke verplichtingen ter zake (de Codex, de CE-richtlijnen, enz.), voorzien zijn van de nodige handleidingen of instructies in onze voertaal, en vergezeld met de in de bestelbon opgegeven of door de Wet voorziene certificaten, attesten, indienststelling- of keuringsverslagen.” Indien dit niet het geval is, moet het formulier met de VGKM-eisen ingevuld, ondertekend en opgestuurd worden. Dat formulier treft u hieronder aan.