Trigion in de havens

Op het water

Onze havenbedrijven hebben een enorme economische, financiële en strategische impact op de Belgische economie. Wij begrijpen dankzij onze ervaring in de Antwerpse haven het grote belang van deze impact en hebben dan ook een specifieke aanpak voor de havensector die we doorheen de jaren hebben geoptimaliseerd.

Onze agenten die actief zijn in de haven hebben uiteraard de opleiding gevolgd voor EXE 14 – Havenbewaking. Deze opleiding gaat dieper in op volgende aspecten:

  • De haven als werkomgeving,
  • Security in de haven,
  • Specifieke bewakingsmethodes- en technieken in de haven.

Maar de agenten moeten ook overal geraken. Daarom investeren we in elektrische patrouillewagens die zich specifiek richten op het havengebied. Zo blijven we efficiënt en kostendrukkend te werk gaan.

Onze havens slapen dus op beide oren.

In de lucht

Een luchthaven is een micromaatschappij waar dagelijks duizenden mensen en goederen passeren. Veiligheid van mensen, objecten en eigendommen is dan essentieel en vraagt om een specialistische aanpak. De grondig opgeleide beveiligers van Trigion voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden en zijn experts in aviation security. 

De beveiliging van een luchthaven is complex en intensief werk. Grote stromen mensen en goederen in combinatie met uiteenlopende risico’s, vragen om goed opgeleide en ervaren beveiligers. De beveiligers van Trigion zijn getraind in het controleren van passagiers, bagage, vliegtuigen en luchthavenpersoneel. Zij doen dit volgens de bewezen effectieve techniek Predictive Profiling, waarmee zij incidenten in een vroeg stadium erkennen en voorkomen. Onze luchthavenbeveiligers zijn getraind in het herkennen van verdacht gedrag en hebben de kennis en vaardigheden om verdachte passagiers actief en gastvrij te benaderen en vervolgens te isoleren. Zij doen dit op zo’n manier dat andere passagiers er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. 

Bewakingsagenten in jouw haven?