Drones

  • Extra oog in de lucht
  • Beveilig je luchtruim
Drone bewaking Trigion

Drones hebben heel wat mogelijkheden voor zowel particulier als professioneel gebruik. Specifiek vanuit een security standpunt, moeten we rekening houden met de positieve en de negatieve impact van deze nieuwe tools.

Trigion gebruikt drones enerzijds als extra oog vanuit de lucht. Anderzijds beperken we de risico’s van drones en doen als het ware aan dronewering. We beseffen dat drones geen speelgoed zijn. 

Vraag hier je demo aan.

Om onze agenten steeds met raad en daad bij te staan, beschikt Trigion over een eigen internationale meldkamer.
Zo zorgen wij 24 op 7 voor de veiligheid van je organisatie en onze eigen agenten.